Yritykset | Компании

  • Yritys-kannatusjäsenyys

Jäsenyys yrityksille ja järjestöille, jotka tukevat meidän visiota Suomesta, jossa venäjänkielisten oikeudet ja etuudet toteutuvat kotoutumisen jokaisella vaiheella.


Järjestö ja yritys:

  • Hyväksyy liiton tarkoituksen ja säännöt.
  • Vuosittainen kannatusmaksu kahdestakymmenestä viidestä (25) eurosta ylöspäin.

Kannatusjäenedut

  • Kannatusjäsen saa kuukasittain jäsenkirjeen. Jaetaan tietoa liiton ja jäsenjärjestöjen toiminnasta.
  • Kannatusjäsenet saavat kerran vuodessa FARO - Lehden, jossa on yhteenveto liiton ja jäsenjärjestöjen toiminnasta.

Членство для компаний

Членство для компаний и организаций, которые поддерживают наше видение Финляндии, где права и возможности русскоязычных людей реализуются на каждом этапе интеграции.


Что требуется:

  • Принимает цель и правила FARO.
  • Ежегодный членский взнос в размере двадцати пяти (25) евро и выше.

Что предлагается:

  • Ежемесячная рассылка с последними и актуальными новостями FARO и членских организаций.
  • Рассылка FARO-журнала один раз в год, обобщающая деятельность FARO и членских организаций.