Toiminta | Деятельность

TOIMINTAMALLI

 
Edunvalvonta, vaikuttamis- ja neuvontatyö toteutuu liiton asiantuntevissa työjaostoissa, jotka koostuvat liiton työntekijöistä, jäsenjärjestöistä ja yhteistyökumppaneista. Työryhmät perustuvat tarvekartoitukseen. Jos vuosittaisessa seurannassa ilmenee, että työryhmä ei ole tehokas sen toiminta muutetaan tai laukautetaan.

Strategiset haasteet:

  • Venäjänkielisten järjestöjen osallistaminen yhteistyöhön kantajärjestöjen kanssa.
  • Venäjänkielisen vähemmistön tilastojen puutteelisuus.
  • Venäjänkielisten järjestöverkostojen jakautuminen, joka aiheuttaa päällekkäistä toimintaa.

Модель деятельности

Работа по защите интересов, социальному влиянию и консультированию осуществляется в экспертных рабочих группах, которые состоят из работников ФАРО, членских организаций и партнеров. Рабочие группы собираются исходя из оценки потребностей и поставленных задач. Если ежегодный мониторинг показывает, что рабочая группа неэффективна, ее работа будет изменена и пересмотрена.

Стратегические задачи:

  • Привлечение русскоязычных организаций к сотрудничеству с  организациями общей направленности
  • Собрать статистику по русскоязычном меньшинствам.
  • Распространение сети русскоязычных организаций.