Edunvalvonta | Защита интересов

EDUNVALVONTA

Edistämme ja valvomme venäjänkielisen väestön oikeuksien ja etujen toteutumista järjestötyön voimin.

Liiton edunvalvonta keinot:

 • Valmistelemme Lausuntoja
 • Valvomma, että haavottuivaisessa asemassa olevat venäjänkieliset otetaan huomiossa kaikissa kototutumisvaiheissa
 • Neuvottelukutien jäseninä edustamme venäjänkielisiä
 • Toimimme venäjänkielisten sosiaalisen aseman asiantuntijana
 • Osallistumme paneeleihin ja keskusteluihin
 • Koulutamme ja tiedotamme järjestöjä heidän oikeuksista ja mahdollisuuksista
 • Liitolla on edustus seuraavissa neuvottelukunnissa:
Oikeusministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO.
Espoon kaupungin Monikulttuuriasiain neuvottelukunta.
EU - Active NGO:n Espoon paikallinen työryhmä. 
Yhdenvertaisuusasioiden Neuvottelukunta 
Sisäministeriön EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston ”AMIF”seurantakomitea.
 


Защита интересов 

Мы продвигаем и поддерживаем реализацию интересов русскоязычного населения через общественную работу.

Что включено в защиту интересов:

 • Участие в различных в советах и различных комиссиях
 • Выступаем в качестве спикера по социальным вопросам
 • Участвуем в панелях и дисскуссиях и отстаиваем интересы русскоязычных
 • Обучаем организации и информируем их об их правах и возможностях

Ассоциация имеет представительство в следующих комиссиях:

Oikeusministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO.
Espoon kaupungin Monikulttuuriasiain neuvottelukunta.
EU - Active NGO:n Espoon paikallinen työryhmä. 
Yhdenvertaisuusasioiden Neuvottelukunta 
Sisäministeriön EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston ”AMIF”seurantakomitea.