Edunvalvonta | Защита интересов

EDUNVALVONTA

Edistämme ja valvomme venäjänkielisen väestön oikeuksien ja etujen toteutumista järjestötyön voimin.

Liiton edunvalvonta keinot:

  • Valmistaa lausuntoja
  • Valvoa, että haavoittuvassa asemassa olevat venäjänkieliset otetaan huomioon kaikissa kotoutumisvaiheissa
  • Neuvottelukutien jäseninä edustaa venäjänkielistä väestöä
  • Toimia venäjänkielisten sosiaalisen aseman asiantuntijana
  • Osallistua paneeleihin ja keskusteluihin
  • Kouluttaa ja tiedottaa järjestöjä heidän oikeuksista ja mahdollisuuksista

Liitolla on edustus seuraavissa neuvottelukunnissa:

Oikeusministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
Espoon kaupungin Monikulttuuriasiain neuvottelukunta
EU - Active NGO:n Espoon paikallinen työryhmä
Yhdenvertaisuusasioiden Neuvottelukunta 
Sisäministeriön EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston ”AMIF”seurantakomitea


Защита интересов 

Мы продвигаем и поддерживаем реализацию интересов русскоязычного населения через общественную работу.

Что включено в защиту интересов:

  • Участие в различных советах и комиссиях
  • Выступаем в качестве спикера по социальным вопросам
  • Участвуем в панелях и дисскуссиях и отстаиваем интересы русскоязычных
  • Обучаем организации и информируем их об их правах и возможностях

Ассоциация имеет представительство в следующих комиссиях:

Oikeusministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
Espoon kaupungin Monikulttuuriasiain neuvottelukunta
EU - Active NGO:n Espoon paikallinen työryhmä
Yhdenvertaisuusasioiden Neuvottelukunta 
Sisäministeriön EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston ”AMIF”seurantakomitea