Työjaostot | Рабочие отделы

Edunvalvonta, vaikuttamis- ja neuvonta työ toteutuu liiton asiantuntevissa työjaostoissa, jotka koostuvat liiton työntekijöistä, jäsenjärjestöistä ja yhteistyökumppaneista.

TYÖJAOSTOT

Työryhmä vastaava toteuttaa seurantaa ja varmistaa, että työjaosto tavoittelee omat päämäärät. Vuoden päätteeksi työryhmistä laaditaan yhteenveto 2019, joissa näkyy, kuinka hyvin olemme tavoittaneet kohderyhmää vuoden aikana.

VUODEN 2019 TYÖJAOSTOT - TAVOITTEET

 Järjestöt - JärjestötyöVenäjänkielisten sosiaali, terveys ja hyvinvointi järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen ja parantaminen. Edesauttamme järjestöjen kehitystä hallinto ja viestintätasolla.
Venäjänkieliset Iäkkäät Vähentää syrjäytyneiden ja huonokuntoisten kotona asuvien iäkkäiden yksinäisyyttä. Tarjota ajankohtaista tietoa heidän oikeuksista ja eduista.
Venäjänkieliset Perheet ja lapset  Koulun ja venäjänkielisten perheiden välisten  perheiden välisten ennakkoluulojen ja kulttuurisen väärinymmärysten ehkäisy. Vanhempien osallistaminen lasten opiskeluun. 
Venäjänkieliset Vammaiset ja pitkäaikais sairaaatLisätä venäjänkielisten vammaisten osallisuutta kantajärjestöjen palveluihin. Ehkäistä vammaisten syrjäytymistä ja edesauttaa kotoutumista.


​​​​​​​
Лоббирование интересов, поддержка социального влияния, консультации в экспертных рабочих группах, которые состоят из работников "Фаро", членских организаций и партнеров.

Рабочие отделы

Команда отвечает за мониторинг и обеспечение необходимых условий для достижения организацией своих целей. В конце года в 2019 году будет составлено резюме рабочих групп, показывающее, насколько продуктивно мы поработали в течение года.

Рабочие отделы 2019  - ЦЕЛИ  

Организация - организационные работыПоддержка и развитие возможностей русскоязычных социальных и благотворительных организаций. Мы способствуем развитию организаций на административном и информационно-коммуникационном уровне.
Русскоязычные пожилые людиСпособствовать улучшению качества жизни одиноких пожилых людей и их интеграции в общество. Предоставлять актуальную информацию об их правах и интересах.
Русскоязычные семьи с детьми Предотвращение двухсторонних предрассудков и неправильных культурных представлений  русскоязычных семей о финской образавытелной систмеие. Вовлечение родителей в обучение детей.
Русскоязычные инвалиды, люди с ограниченными возможностямиУвеличить количество обращений русскоязычных инвалидов в различные услуги организаций. Способствование интеграции инвалидов и предотвращение их изоляции.