Venäjänkielisten Neuvottelukunta | 
Консультативный Cовет Русскоязычных

Edunvalvonta ja vaikuttamis työ toteutuu liiton kordinoimassa Venäjänkielisten Neuvottelukunnassa, joka koostuu liiton työntekijöistä, asiantuntijoista jäsenjärjestöistä ja yhteistyökumppaneista.

Venäjänkielisten neuvottelukunnnan tavoitteena on kartoittaa, tukea, ja parantaa haavottuvassa asemassa olevien venäjänkielisten terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Neuvottelukunta toteuttaa seurantaa ja varmistaa, että liitto tavoittelee omat päämäärät. Vuoden päätteeksi tavoitteista laaditaan yhteenveto 2019, joissa näkyy, kuinka hyvin olemme tavoittaneet kohderyhmiä vuoden aikana.

VUODEN 2019 Venäjänkielisten Neuvottelukunnan Tavoitteet

 Järjestöt - JärjestötyöVenäjänkielisten sosiaali, terveys ja hyvinvointi järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen ja parantaminen. Edesauttamme järjestöjen kehitystä hallinto ja viestintätasolla.
Venäjänkieliset Iäkkäät Vähentää syrjäytyneiden ja huonokuntoisten kotona asuvien iäkkäiden yksinäisyyttä. Tarjota ajankohtaista tietoa heidän oikeuksista ja eduista.
Venäjänkieliset Perheet ja lapset  Koulun ja venäjänkielisten perheiden välisten  perheiden välisten ennakkoluulojen ja kulttuurisen väärinymmärysten ehkäisy. Vanhempien osallistaminen lasten opiskeluun. 
Venäjänkieliset Vammaiset ja pitkäaikais sairaaatLisätä venäjänkielisten vammaisten osallisuutta kantajärjestöjen palveluihin. Ehkäistä vammaisten syrjäytymistä ja edesauttaa kotoutumista.


Комиссия Русскоязычных
Защита интересов, поддержка социального влияния, Комиссия состоит из работников "Фаро", членских организаций и специалистов.

Комиссия Русскоязычных отвечает за мониторинг и обеспечение необходимых условий для достижения организацией своих целей. В конце года в 2019 году будет составлено резюме, показывающее, насколько продуктивно мы поработали в течение года.

Venäjänkielisten Neuvottelukunta  2019  - ЦЕЛИ  

Организация - организационные работыПоддержка и развитие возможностей русскоязычных социальных организаций. Мы способствуем развитию организаций на административном и информационно-коммуникационном уровне.
Русскоязычные пожилые людиСпособствовать улучшению качества жизни одиноких пожилых людей и их интеграции в общество. Предоставлять актуальную информацию об их правах и интересах.
Русскоязычные семьи с детьми Предотвращение двухсторонних предрассудков и неправильных культурных представлений русскоязычных семей о финской образовательной системе. Вовлечение родителей в обучение детей.
Русскоязычные инвалиды, люди с ограниченными возможностямиУвеличить количество обращений русскоязычных инвалидов в различные услуги организаций. Способствование интеграции инвалидов и предотвращение их изоляции.