ФАРО запустил проект MAPELI | FARO käynnisti MAPELI -hankkeen

20.4.2020

Ассоциация ФАРО запустила в этом году проект MAPELI, который направлен, в первую очередь, на работу с игразависимостью и сопутствующими рисками для  русскоязычных иммигрантов.


Азартные игры являются растущей национальной проблемой в Финляндии. Жители Финляндии занимают первое место в Европе, по количеству денег, потраченных на азартные игры. Согласно опросу населения 2015 года, около 124 000 человек имели проблемы с азартными играми. Около трети этой группы имели вероятную зависимость от азартных игр. Проблемы игроков часто отражаются на близких им людях. Игры стали уже нормальной частью жизни общества, которая может негативно влиять на благосостояние тысячи граждан. Закон о лотереях обязывает предотвращать и уменьшать ущерб от азартных игр. Легкодоступные услуги предотвращают и поддерживают игроков и их родственников, но не всегда не достигают иммигрантов в достаточной степени.


Иммигранты исключаются из этого вида услуг из-за религиозных, языковых и культурных особенностей, и те, кто находится на этапе интеграции, не всегда имеют финансовый опыт, что бы играть в умеренных количествах. В Финляндии эта тема недостаточно изучена. Многочисленные зарубежные исследования показывают, что иммигранты находятся в уязвимом положении. На данный момент услуги доступны только на финском, шведском и английском языках.


Главная задача проекта MAPELI заключается в том, чтобы дать как можно больше информации русскоязычным иммигрантам , их близким, а так же организациям о проблемах азартных играх и их последствиях. Мы определим реальные потребности, привлечем экспертов и межкультурные организации для производства лучших и легкодоступных услуг с учетом культурных особенностей и политики раннего вмешательства.  Дополнительная информация о проекте, база данных и услуги MAPELI появятся на сайте, который откроется этим летом. В услуги также  будет входить телефон доверия и анонимный чат, через которые игрозависимые и их близкие получат информацию и помощь на родном языке.Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO käynnisti tänä vuonna MAPELI- hankkeen, joka käsittelee ensisijaisesti venäjänkielisten maahanmuttajien peliongelmia ja niistä aiheutuvia riskejä.


Rahapeleistä aiheutuvat haitat ovat kasvava valtakunnallinen ongelma. Suomalaiset pelaavat rahapelejä eniten Euroopassa. Vuoden 2015 väestökyselyn mukaan noin 124 000 henkilöllä oli rahapeliongelma. Tästä joukosta noin kolmanneksella oli todennäköinen rahapeliriippuvuus. Haittavaikutuksia kokevat myös pelaajien läheiset. Yhteensä peliongelma koskee noin 900 000 kansalaista. Pelaaminen on normalisoitunut osa yhteiskuntaa, joka vaikuttaa kielteisesti tuhansien kansalaisten hyvinvointiin. Arpajaislaki velvoittaa rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Matalan kynnyksen palvelut ehkäisevät ja tukevat peliongelmista kärsiviä ja heidän läheisiä. Uusi ongelma on myös se, ettei tämän hetkiset palvelut tavoita riittävästi maahanmuuttajia.


Maahanmuuttajat jäävät matalan kynnyksen palveluiden ulkopuolelle uskonnollisten, kielellisten ja kulttuuristen haasteiden takia. Kotoutumisvaiheessa olevilla ei aina ole talousosaamista pelatakseen maltillisesti. Suomessa aihe on alitutkittu. Lukuisten ulkomaalaisten tutkimuksien perusteella maahanmuuttajat ovat haavoittuvaisessa asemassa. Matalan kynnyksen palveluita Suomessa on toistaiseksi vain suomen, ruotsin ja englannin kielellä.


MAPELI- hankkeen päätehtävänä on antaa venäjänkielisille maahanmuuttajille ja heidän läheisille sekä järjestöille tietoa rahapelihaitoista ja niistä aiheutuvista ongelmista. Kartoitamme heidän todelliset tarpeet ja osallistamme asiantuntijat ja maahanmuuttajajärjestöt tuottaakseen mahdollisimman parhaita venäjänkielisiä kulttuurisensitiivisiä matalan kynnyksen palveluja. Lisätietoa hankkeesta tulee kesällä aukeavalle nettisivulle, jonne myös rakentuu tietopankki ja MAPELI -palvelut. Palveluina tulevat olemaan muun muassa anonyymi chat ja auttava puhelin, jota kautta peliongelmaiset ja heidän läheiset saavat tietoa ja apua omalla äidinkielellään.