Грант “Jäsenjärjestöavustus” от STEA в 2019 году | Vuoden 2019 STEA jäsenjärjestöavustus

29.7.2019

ФАРО поддерживает активность членских организаций с помощью гранта от STEA на 10 000€. В 2019 году каждая членская организация ФАРО имеет право подать заявку на грант до 1200€ на деятельность, связанную со здоровьем, интеграцией, благополучным проживанием и участием русскоязычных граждан в финском обществе.Одно из основных направлений работы ФАРО - это взаимодействие организаций, постоянное влияние на их деятельность и уровень продуктивности. ФАРО стремится улучшить взаимодействие между русскоязычными и местными организациями для того, чтобы интеграция проходила плавно и понятно на всех уровнях.

Также ФАРО помогает самим организациям, поддерживая и направляя их развитие благодаря профессиональной рабочей группе, в которую входят работники ФАРО, работники членских и смежных организаций.

В качестве конкретной поддержки предоставленный грант от STEA по решению ФАРО распределяется в сумме до 1200€ по организациям, деятельность которых связана с здоровьем, интеграцией и благополучным проживанием русскоязычных граждан в финском обществе и отвечает целям и принципам работы ФАРО.

Грант “Jäsenjärjestöavustus” даёт отличную возможность организациям более масштабно использовать свои ресурсы и многогранно развиваться. Faro liitto tukee jäsenjärjestöjään STEA:n antamalla 10 000€ avustuksella. Tämän 2019 vuoden aikana jokainen Faron jäsenjärjestö voi saada 1200€ asti avustusta toimintaan, joka liittyy Suomessa asuvien venäjänkielisten terveyteen, kotoutumiseen ja hyvinvointiin.

Venäjänkielisten liiton, Faron strategian ytimessä on yhteistyö, tuloksellisuus ja säännöllinen vaikuttaminen. Faro tavoittelee venäjänkielisten ja kantajärjestöjen yhteistyön kehittymistä, jotta kotoutuminen tapahtuu järjestöjen lisäksi myös ruohonjuuren tasolla.

Faro liitto tekee myös järjestökehitystyötä ja sen tavoitteena on tukea ja parantaa venäjänkielisten sosiaali-, terveys- ja hyvinvointijärjestöjen toimintaedellytyksiä sekä edesauttaa järjestöjen kehitystä hallinto- ja viestintäosastolla.

Tavoitteiden edunvalvonta, vaikuttamis- ja neuvontatyö toteutuu liiton asiantuntevissa työryhmissä, jotka koostuvat liiton työntekijöistä, jäsenjärjestöistä ja yhteistyökumppaneista.

Tämän kaiken konkreettisella tasolla tukemiseksi Faro auttaa taloudellisesti jakamalla jäsenjärjestöilleen STEA:n antaman avustuksen. Enintään 1200€ suuruisella avustuksella voi rahoittaa Suomessa asuvien venäjänkielisten kotoutumiseen, terveyteen tai hyvinvointiin liittyvän toiminnan, joka sopii myös Faron arvoihin ja näkemyksiin.

Jäsenjärjestöavustus on mainio mahdollisuus hyödyntää järjestöjen omia resurssejaan ja kehittää järjestön toimintaa monipuoliseksi kokonaisuudeksi.