10 Vuotta! | 10 Лет! | Кulttuuriyhdistys ”Lyyra” | Культурное общество "Лира"

11.4.2019

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ - ФАРО поздравляет членскую организацию Южно-Карельское культурное общество Лира с 10-летним юбилеем и выражаем благодарность за поддержку и участие в деятельности FARO! Мы рады сотрудничать с Лирой на протяжение этих 10 лет и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Наша организация очень признательна Вам за продвижение этнокультуры, и мы ценим то, что Вы не забываете о социальной ответственности. От всей души желаем Вашей организации успехов и дальнейшего развития.

А также выражаем личную благодарность Светлане Ранте!

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto - Faro onnittelee Etelä-Karjalan kulttuuriyhdistys ”Lyyra” Ry:tä

10 vuotisjuhlana. Haluamme kiittää järjestön osallisuudesta ja tuesta Faro:n toiminnassa.

Viimeisen 10 vuoden aikana on ollut suuri ilo ja kunnia tehdä tuloksellista yhteistyötä. Venäjänkielisten Faro:n hallitus tunnustaa, että järjestönne edistää aktiivisesti monikulttuurisuutta ja kotoutumista.

Toivomme teille menestystä ja kehitystä jatkossakin.

Henkilökohtainen kiitos ja kunnianosoitus Svetlana Ranta:lle!