MEISTÄ 

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO on valtakunnallinen venäjänkielisten sosiaali-, terveys- ja hyvinvointijärjestöjen liitto. Tällä hetkellä liitolla on yli 20 jäsenjärjestöä, joista jokainen on ainutlaatuinen solu yhtenäistä kokonaisuutta. Jokaisessa järjestössä on oman alan asiantuntijat, jotka täydentävät liiton yhteisöä ja verkostoa.

FARO avattiin vuoden 2000 lopussa ja se toimi alusta saakka niin sanottuna siltana monelle kymmenelle järjestölle. FAROn kautta onnistui yhteistyökumppaneiden löytäminen,  avun saaminen erilaisiin ongelmakohtiin, verkostoituminen ja vertaistuen saaminen.

Tällä hetkellä Suomessa on yli 145 venäjänkielistä järjestöä. Suomessa asuu reilu 81 000 venäjänkielistä, jotka käyvät läpi eri kotoutumisen vaiheita. 

Missiona on tukea venäjänkielisten kotoutumista sekä sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista järjestötyövoimin. 

Eli selkeämmin sanottuna, tuemme venäjänkielisiä järjestöjä auttamaan heidän asiakkaitaan integroitumaan, osallistumaan ja vaikuttamaan suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Meidän haasteena on ollut saada venäjänkieliset järjestöt osallistumaan kantajärjestöjen toimintaan ja järjestämään heidän välistä yhteistyötä. Tähän on vaikuttanut eniten kulttuurierot ja heikko kieliosaaminen. Tämän haasteen parissa tulemme vielä työskentelemään ja opimme koko ajan lisää.

Visioimme todellisuutta jossa koko Suomen venäjänkielisten oikeudet ja etuudet toteutuvat kotoutumisen jokaisessa vaiheessa.

Arvoihimme kuuluu hyvä yhteishenki, vahva yhteisö, tasavertaisuus ja kulttuurisensitiivisyys.


Faro antaa mahdollisuuden olla osana yhteisöä, jossa yhdistyy kaksi vahvaa kulttuuria. Meillä on vahvuutena venäläinen rohkeus ja yhteisöllisyys sekä suomalainen  rehellisyys ja tasavertaisuus.Liiton toimintaa tukee ja rahoittaa: 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)