Jäsenjärjestö

Varsinainen jäsenyys:

 • Vuosittainen jäsenmaksu on 35 euroa.

 • Opintokeskus Siviksen käyttäjille jäsenmaksu on 50 euroa.

 • Järjestöt, jotka ovat rekisteröityneitä Suomessa.

 • Järjestö hyväksyy liiton tarkoituksen ja säännöt.

 • Järjestöt, jotka harjoittavat sosiaali, terveys ja/tai hyvinvointi toimintaa.

 • Järjestöjen kohderyhminä ovat suomessa asuvat venäjänkieliset.

 • Varsinaisilla jäsenillä on ääni ja läsnäoloikeus järjestön kokouksissa.

 

 • Allennetut  jäsenhinnat: tapahtumiin ja koulutuksiin

 • Pääsy jäsensivuille, josta löytyy hyödyllistä aineistoa ja työkaluja järjestötoiminnan tehostamiseen.

 • (Oikeus ja tuki Opintokeskus sivikse:n käyttöön.)

 • Oikeus osallistua työjaostojen toiminaan.

 • Jäsenjärjestöjen toimintaa ja tapahtumia

 • Hyödyntää liiton verkostoa oman toiminnan tukemiseen.

 • Oikeus mainostaa omaa toimintaa liiton digitaalisissa verkostoissa.

Jäsenjärjestö edut:

Ota yhteyttä | По всем вопросом писать на:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

© 2020 suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto FARO