top of page

Tutkimus (joulukuu 2021)

Aihe: "Suomessa asuvien venäjänkielisten naisten kotoutumiseen liittyvien ongelmien ja tarpeiden analysointi".


Kokemus yksinäisyydestä, eristäytymisestä sekä suomalaisesta yhteiskunnasta syrjäytymisestä vaikuttaa negatiivisesti naisten ja heidän läheistensä mielentilaan, mikä vaikuttaa perheiden sosiaaliseen arkielämään. Jatkuva stressi ja vakauden puute vaikuttaa aikuisten sekä heidän lapsensa psyykkiseen terveyteen.


Suurin osa venäjänkielisistä naisista eivät ole tietoisia, mistä hakea apua vaikeissa tilanteissa ja, miten auttaa muita samanlaisessa elämäntilanteessa olevia naisia ​​(62% vastaajista). Kyselyn mukaan suurin osa Suomeen muuttaneista naisista haluaa integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään, mutta heidän on jatkuvasti taisteltava työnantajien ennakkoluuloja ja syrjintää vastaan ​​työmarkkinoilla.


Suomessa on erilaisia ​​palveluita, jotka auttavat maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista kärsiviä naisia. Palveluita on saatavilla eri maahanmuuttajaryhmille ja eri kielillä, muttei avuntarpeessa olevat maahanmuuttajat kohtaa olemassa olevia palveluja tarpeeksi helposti. Venäjänkielisten organisaatioiden tai hankkeiden luomat palvelut ovat hyvin kapea-alaisia ​​ja heidän palveluistaan ​​tiedot ovat hyvin hajallaan tai vaikeasti saatavilla.


Tulevaisuudessa tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttääSuomessa asuvien venäjänkielisten naisten ja heidän asemaansa Suomessa tutkimiseen sekä luodakseen uusia sosiaalisia projekteja heidän avuksi. Tämä pienimuotoinen tutkimus on hyvä kartoitus ja näyttö siitä, missä kotoutumis vaiheessa on olemassa vielä hankaluuksia ja, mitä FARO suosittelee tutkimaan syvemmin tulevaisuudessa.

Tutkimus suomeksi:

Tutkimus NAISET
.pdf
Lataa PDF • 489KB
Comments


bottom of page