top of page

Законность закрытия границ

В связи с огромным количеством обращений мы решили задать вопрос о законности закрытия границ в kansalaiskirjeet.sm@gov.fi, в министерство внутренних дел. Публикуем ответ.Текст обращения:


"Hei,

Meille tulee paljon kyselyjä liittyen Venäjän rajan sulkemiseen. Liikkuu paljon huhuja ja kyselyitä, että rajan sulkeminen rikkoo seuraavia lakeja:


•⁠ Perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuuslaki (Ketään ei saa syrjiä)

•⁠ ⁠⁠Perustuslaki 9 § Liikkumisvapaus (Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan)


Voitteko te antaa meille selvityksen ja oman kommenttinne tähän liittyen?


Olemme varmoja, että hallituksen toimet ovat laillisia. Emme ole lakimiehiä, mutta haluamme rauhoittaa ihmisiä ja antaa heille oikeaa tietoa sekä selityksiä, jotka perustuvat lakiin ja teidän kommentteihinne. Haluamme, että ihmiset eivät ajattelisi liikaa ja rauhoittuisivat." Ответ от министерства внутренних дел:


"Kiitos yhteydenotostanne. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu. Pykälän 3 momentin mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Yhdenvertaisuus, syrjintäkielto ja liikkumisvapaus turvataan myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, joihin Suomi on sitoutunut.

Itärajaa koskevien valtioneuvoston päätösten perusteena on välineellistetyn maahantulon ilmiöstä aiheutuva vakava uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle. Kansallinen turvallisuus on EU-oikeuden, kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja Suomen perustuslain soveltamiskäytännön mukaan hyväksyttävä tavoite, jonka suojaaminen voi oikeuttaa rajatusti rajoittamaan perusoikeuksia.

Rajavartiolain 16 §:ään perustuvilla valtioneuvoston päätöksillä on rajoitettu tilapäisesti rajanylitystä Suomen itärajalla. Rajanylityspaikkojen väliaikaisella sulkemisella ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisellä ei kuitenkaan loukata perustuslain 9 §:ssä turvattua Suomen kansalaisten oikeutta saapua maahan eikä jokaisen oikeutta lähteä maasta. Oikeus saapua Suomeen ja lähteä Suomesta toteutuu ulkorajoilla lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikkojen kautta sekä kaikilla Schengen-alueen sisärajoilla. Valtioneuvoston päätöksillä ei myöskään loukata yhdenvertaisuutta tai syrjintäkieltoa. Rajanylityspaikkojen sulkeminen kohdistuu yhdenvertaisesti kaikkiin rajanylittäjiin kansalaisuudesta riippumatta.

Ystävällisin terveisin

Sisäministerin esikunta

Sisäministeriö

PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite: Kirkkokatu 12, Helsinki

Comments


bottom of page